BEZSENNOŚĆ - TRUDNOŚCI W ZASYPIANIU, CO POWODUJE BEZSENNOŚĆ Email

Niemożność spania, zaburzenia snu charakteryzu­jące się utrudnionym zasypianiem lub trwałym przedwczesnym budzeniem się nazywane są bezsen­nością. Ocenia się, że około 15 do 17% ludzi cierpi w pewnych okresach swego życia z powodu proble­mów ze snem. Pomimo że bezsenność może być bar­dzo uciążliwa, rzadko bywa niebezpieczna dla zdro­wia i najczęściej jest jedynie dolegliwością przejścio­wą, chociaż w niektórych przypadkach problemy z zaśnięciem mogą powracać przez wiele miesięcy lub nawet lat.

zdrowy sen, bezsenność, trudności w zasypianiuBezsenność może wynikać z bardzo różnorodnych przyczyn, wśród których wymienić należy:

 • hipoglikemię,
 • bóle mięśniowe,
 • niestrawność,
 • trudności w oddychaniu,
 • depresję,
 • stres,
 • smutek,
 • zaburzenia psychiczne,
 • nadmierne spożycie kofeiny lub innych substancji oraz lekarstw, na przykład leku zmniej­szającego przekrwienie o nazwie pseudoefedryna (bardzo często stosowanego na przeziębienia i aler­gie), leków obniżających apetyt, przeciwdepresyjnych, beta-blokerów (stosowane w przypadku nadciśnienia i chorób serca), leku przeciwpadaczkowego o nazwie phenytoin, a także leków stosowanych w terapii hormonalnej zastępczej hormonu,
 • brak pewnych czynników odżywczych, jak wapń i magnez także może powodować budzenie się w środku nocy i niemożność ponownego zaśnięcia.
 • chroniczne schorzenia takich organów, jak płuca, wątroba, serce, nerki, trzustka oraz układu pokar­mowego, wewnątrzwydzielniczego i mózgu mogą za­kłócać prawidłowy sen,
 • złe na­wyki żywieniowe i spożywanie posiłków bezpośred­nio przed snem.
 • siedzący tryb życia.


Jedna czy dwie nieprzespane noce prowadzą tyl­ko do poirytowania i uczucia senności podczas dnia, zmniejszając w ograniczonym stopniu zdol­ność do wykonywania pewnych zadań. Większość ludzi jest w stanie przyzwyczaić się do tak krót­kich okresów braku snu. Jednak już po upływie trzech bezsennych nocy zdolności naszego organi­zmu do wykonywania swoich zadań zostają zdecy­dowanie ograniczone, mogą pojawić się także pierwsze objawy zmian osobowościowych. Chro­niczna bezsenność ogranicza w znaczącym stop­niu naszą zdolność do pracy, wpływa niekorzystnie na relacje z innymi ludźmi i może prowadzić do poważniejszych problemów zdrowotnych.

Nie istnieje żadna norma dotycząca tego, ile go­dzin należy spać, gdyż dawka snu jest dla każdego człowieka inna. Niektórzy ludzie mogą doskonale funkcjonować śpiąc jedynie pięć godzin na dóbr;, podczas gdy inni dla osiągnięcia dobrej formy mu­szą przespać dziewięć, dziesięć lub nawet więcej godzin. Większości osób dorosłych do pełnej aktyw­ności w ciągu dnia wystarcza jednak osiem godzin snu. Dzieci zwykle wymagają więcej snu. Ludzie star­si nierzadko potrzebują mniej snu, w szczególności po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia.

Miliony ludzi ma problemy ze spaniem ze wzglę­du na schorzenie nazywane popularnie zespołem niespokojnych nóg. Z niewytłumaczonych do tej pory powodów, osoby te po położeniu się do łóżka muszą bezwiednie poruszać nogami. Zespól niespokojnych nóg przyczynia się także do nocnych skurczów mię­śni, na które uskarża się tak wiele osób.

Bezdech senny to poważne schorzenie, mogące powodować częste budzenie się w nocy. Problem ten utożsamiany jest z chrapaniem oraz nieregularnym oddychaniem podczas snu. Bezdech senny polega na tym, że śpiący nagle przestaje oddychać, czasa­mi nawet na około dwie minuty. Powoduje to brak dopływu tlenu do mózgu. Chory budzi się i przera­żony ciężko oddycha. Osoby cierpiące na bezdech senny mogą budzić się nawet 200 razy w ciągu jed­nej nocy. W niektórych przypadkach osoby te nie pamiętają ataków bezdechu. Jeżeli obok jest ktoś kto nie śpi, ataki bezdechu mogą przerażać.

Poza zakłócaniem normalnego rytmu snu i po­wodowaniem olbrzymiej senności podczas dnia bez­dech senny może prowadzić do poważnych zaburzeń. Chorzy mają zwykle podwyższone ciśnienie, częściej niż u innych osób stwierdza się u nich zawały serca i udar mózgu, chociaż nie wyjaśniono jeszcze, po­wiązania tych chorób z bezdechem sennym. Wydaje się również, że osoby cierpiące na bezdech senny są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju zaburzenia emocjonalne i psychosomatyczne. Naukowcy wyja­śniają to za pomocą pojęcia „braku snów" - chodzi tu o brak fazy snu nazywanej fazą szybkiego ruchu oczu (REM) - podczas której śnimy. Osoba cierpią­ca na bezdech senny nie może zwykle zapaść w fazę REM. Pomimo iż mechanizm powstawania snów nie jest do tej pory zrozumiały, wiadomo, że przedłu­żone okresy snu bez fazy REM mogą prowadzić do wielu rodzajów zaburzeń psychosomatycznych.

Bezsenność stała się zmorą współczesnych czasów. Bezsenność to stan wywołany nadmiernym pobudzeniem układu nerwowego. Bezsenność często występuje u osób zdrowych, przemęczonych pracą umysłową lub u osób żyjących w ciągłym stresem. W tych przypadkach należy wzmocnić system nerwowy i usunąć przyczynę bezsenności.

Z ofery firmy CaliVita korzystnie wpływają w tym przypadku:

Jak również:

Szczególnie unikaj:

 • ogólnie dostępnych leków na bezsenność. Leki ogólnie dostępne bez recepty zawierają często substancje antyhistaminowe, o działaniu lekko oszałamiającym. Po dłuższym stosowaniu tracą swoją skuteczność, a często mają odwrotny skutek.
 • wyeliminuj z diety kofeinę, alkohol i nikotynę.
 • ogranicz drzemki w ciągu dnia,
 • ćwicz regularnie, dużo spaceruj, szczególnie przed snem,
 • leki na bezsenność zastąp naturalnymi suplementami diety, które nie powodują ospałości w ciągu dnia i nie uzależniają.


Jednym z wielu składników Noni jest serotonina. Serotonina zawarta w Noni ma działanie regulujące rytm snu i czuwania. Noni to zdrowy spokojny sen i ochroni cię przed depresją.

 

  
SKLEP CALIVITA - Natura Online | GRZYBICA | GRONKOWIEC | OCZYSZCZANIE ORGANIZMU | suplementy
Strona została opracowana na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Materiały umieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny w żadnym przypadku nie zastąpią porady lekarza. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej. Oferowane suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty CaliVita należą do suplementów diety, które uzupełniają normalną dietę. Powinno się dokładnie przeczytać informacje umieszczoną na polskiej etykiecie produktu, a w przypadkach pytań zasięgnąć opinii specjalisty.