GRUPA KRWI A STRES, JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM, ZIOŁA I WITAMINY A STRES Email

Powiedz mi, jaką masz grupę krwi, a powiem Ci, JAK WALCZYĆ ZE STRESEM!

GRUPA „0”

Osoby posiadające grupę krwi „O" dobrze radzą so­bie w sytuacji krótkotrwałych stresów, podczas których mogą w pełni wykorzystać swój potencjał chwi­lowej mobilizacji wszystkich sił w celu „walki i uciecz­ki". Przy przedłużającym się stresie tracą oni wysoką skuteczność działania i reagują wybuchami złości, agre­sji, a w ich organizmach zachodzą negatywne procesy metaboliczne. Mogą wtedy ujawnić się choroby o podłożu zapalnym, zwyrodnieniowe, alergiczne, nadwaga, cukrzyca lub niedoczynność tarczycy.

Dla osób z tą grupą krwi w profilaktyce stresu bardzo zalecane są intensywne i regularne ćwiczenia fizyczne - najlepsze rezultaty osiąga się ćwicząc ok. 45-60 min. co najmniej 4 razy w tygodniu.

Niekorzystnemu wpływowi nadmiernej reakcji stresowej można także zapobiegać poprzez spożywa­nie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla gru­py „O" szczególnie polecane są witaminy z grupy B (wi­tamina B1, B5, B6), kwas liponowy, L-tyrozyna, glutami­na  oraz Rhodiola rosea będąca rośliną poprawiającą niespecyficzne reakcje na stres (adaptogen).

Suplementy CV wspomagające organizm osób z grupą krwi „O" w walce ze stresem: Vital 0, VitalMan, VitalWoman, Stress Management B-Complex.

 

GRUPA „A”

Osoby z grupą krwi ,,A” są szczególnie narażone na działanie stresu. W porównaniu z grupą „O" mają bardziej pasywny stosunek do stresu z tendencją do ukrywania go, co przy obecnej szybkości życia i stojących wyzwaniach stanowi poważne zagrożenie. Szczególnie wrażliwa na stres równowaga hormonal­na tych osób, w której istotną rolę odgrywa utrzymu­jący się wysoki poziom nadnerczowego hormonu stresu (kortyzolu), czyni ich bardziej podatnymi na cu­krzyce, choroby serca i nowotwory. W profilaktyce tych chorób, oprócz prawidłowej diety, duże znacze­nie mają odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne za­wierające element skupienia i działające uspokajająco. Należy tu szczególnie polecić hata-jogę, tai chi, ćwicze­nia medytacyjne i głębokie oddychanie.

Niekorzystnemu wpływowi stresu należy także za­pobiegać poprzez spożywanie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla grupy „A” szczególnie pole­cane są adaptogeny, a wśród nich: żen-szen, Ashwagangha (Withania somnifera), miłorząb japoński oraz witamina C, B1, B5. B6.B,12, cynk, tyrozyna,

Preparaty CV wspomagające organizm osób z grupą krwi ,,A" w walce ze stresem: Vital A, VitalWoman, Stress Management B-Complex, Chetated Zinc, Su­per Co Q10, Nopalin, Panax Ginseng, Protect 4 Life.

 

GRUPA „B"

Osoby posiadające grupę krwi ,.B" mają potencjalnie największe możliwości przystosowawcze do radzenia sobie ze stresem. Grupę „B" można określić jako kompromis po­między skrajnościami prezentowa­nymi przez grupy „A” i „O", co daje tej grupie dużą elastyczność. Głów­nymi problemami zdrowotnymi, które mogą wynikać pośrednio z działania stresu są: podwyższony poziom nadnerczowego hormonu stresu (kortyzolu), zwiększone ry­zyko rozwoju cukrzycy i innych chorób metabolicznych, stwardnie­nia rozsianego oraz tocznia. W profilaktyce tych chorób, oprócz prawidłowej diety, duże znaczenie mają odpowiednio dobrane ćwiczenia fi­zyczne angażujące zarówno umysł jak i ciało: tenis, sztuki walki, kolarstwo, golf, wycieczki piesze, a tak­że metody wizualizacyjne i tai chi.

Niekorzystnemu wpływowi stresu należy także zapobiegać poprzez spożywanie odpowiednich do­datków żywieniowych. Dla grupy „B" szczególnie polecane są adaptogeny, a wśród nich: żen-szen. Ash-wagangha (Withania somnifera]. korzeń lukrecji, wi­tamina C. B1, B6 , Cynk, tyrozyna, arginina.

Preparaty CV wspomagające organizm osób z grupą krwi „B" w walce ze stresem: Vital B, VitalWoman, Stress Management B-Complex, Chetated Zinc, Panax Ginseng, Arginine Plus.

 

GRUPA „AB"

Metabolizm i zdolność do reakcji na stres osób z grupą krwi „AB" jest mieszanką wszystkich pozostałych grup. Profil hormonów stresu przypomina profil grupy „O". Do głównych problemów zdrowotnych na­leży skłonność do infekcji, depresji, chorób układu krą­żenia i nowotworowych. Aktywność fizyczna jest istot­nym elementem radzenia sobie ze stresem. Osoby z grupą krwi „AB" powinny angażować się zarówno w intensywny trening sportowy, jak i ćwiczenia uspoka­jające (optymalną proporcją są 2 dni relaksu i 3 dni tre­ningu).

Niekorzystnemu wpływowi nadmiernej reakcji stresowej można także zapobiegać poprzez spożywanie odpowiednich dodatków żywieniowych. Dla grupy, AB" szczególnie polecane są witaminy grupy B (witamina B1, B5, B6, kwas liponowy. L-tyrozyna, glutamina oraz żen-szen i Rhodiola rosea będące ro­ślinami poprawiającymi niespecyficzne reakcje na stres (adaptogen).

Preparaty CV wspomagające organizm osób z grupą krwi ,,AB" w walce ze stresem: Vital AB, VitalMan, VitalWoman, Stress Management B-Complex, Panax Ginseng.

lek. med. Adam Cybart
(medycyna naturalna, homeopatia, medycyna pracy) Łódź

Źródło: CaliNews marzec 2002

Okazuje się, że grupa krwi może być wykorzystywana nawet w pro­cesie rekrutacji nowych pracowni­ków. Metodę taką wykorzystuje co­raz więcej psychologów w wielu krajach. Ciekawe czy w polskich firmach też już pytają kandydatów do pracy o ich grupę krwi?

  • Grupa  „O" - to osoby dynamiczne, odpo­wiedzialne, sprawdzające się w ekstremalnych warunkach. Żywiołowo uzewnętrzniają swoje uczu­cia, potrafią doskonale zorganizować zajęcia. Wy­trwale dążą do osiągnięcia wytyczonych celów, jed­nakże nie lubią krytyki i czasami są zbyt uparte.
  • Grupa „A" - to introwertycy i perfekcjoniści. W pracy są systematyczni, wydajni i skuteczni. Wydają się być skuteczni ale to pozory – „potrafią pokazać rogi”. Są niezastąpionymi współpracownikami, nie nadają się jednak na szefów – często brak im własnej inicjatywy.
  • Grupa „B” - to osoby niezależne i skomplikowane. Często zajmują kierownicze stanowiska. Ich zawodową zaletą jest kreatywność i możliwości koncentracji. Potrafią też być dobrymi obserwatorami. Są to ludzie stworzeni do realizacji wielkich zamierzeń, jednak w pojedynkę – ich osobowość może utrudniać im prace w zespole.
  • Grupa „AB” - dualny charakter ich osobowości powoduje, że są to osoby popadające w skrajności. To zarówno profesjonaliści, jak i nieudacznicy. W życiu zawodowym najlepiej sprawdzają się w dyplomacji, ponieważ potrafią szybko adaptować się do każdej sytuacji i rozwiązywać skomplikowane problemy. Ich wadą jest natomiast niezdolność do podejmowania szybkich decyzji.


 
SKLEP CALIVITA - Natura Online | GRZYBICA | GRONKOWIEC | OCZYSZCZANIE ORGANIZMU | suplementy
Strona została opracowana na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Materiały umieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny w żadnym przypadku nie zastąpią porady lekarza. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej. Oferowane suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty CaliVita należą do suplementów diety, które uzupełniają normalną dietę. Powinno się dokładnie przeczytać informacje umieszczoną na polskiej etykiecie produktu, a w przypadkach pytań zasięgnąć opinii specjalisty.