GRUPA KRWI KLUCZEM DO ZACHOWANIA ZDROWIA
DIETA ZGODNA Z GRUPĄ KRWI, ZASADY DLA KAŻDEJ GRUPY KRWI DO ZACHOWANIA ZDROWIA Email

"To co żywnością jest dla jednego człowieka może być trucizną dla drugiego" - dr Peter J. D' Adamo.


 Grupa krwi jest kluczem, który otwiera drzwi do tajemnic zdrowia, choroby, długowieczności, witalności i odporności psychicznej. Decyduje o podatności na choroby, o upodobaniu do żywności i nawet o rodzaju wykonywanych ćwiczeń. Jest jednym z głównych czynników wpływających na twój bilans energetyczny, na skuteczność, z jaką spalasz kalorie, na reakcje na stres i może nawet ma wpływ na osobowość. Dieta do grup krwi tłumaczy dlaczego niektórzy ludzie tracą na wadze stosując konkretne diety, podczas gdy inni nie, dlaczego niektórzy ludzie pozostają witalni przez cale życie, podczas gdy u innych następuje pogorszenie intelektu i stanu psychicznego. Wyjaśnia, dlaczego dieta np. wegetariańska powoduje rozkwit zdrowotny ludzi z grupą krwi "A", natomiast osoby posiadające grupę krwi "0" stosując dietę pozbawioną protein zwierzęcych z dnia na dzień czują się coraz gorzej.  

Praca dr D'Adamo jest rozszerzeniem ostatnich przełomowych odkryć dotyczących ludzkiego DNA. Nasze rozumienie grupy krwi przesuwa naukę genetyki znacznie do przodu poprzez jednoznaczne stwierdzenie, że każdy byt ludzki jest całkowicie unikatowy. Nie ma właściwego lub złego stylu życia lub diety; są tylko właściwe lub niewłaściwe wybory, których dokonujemy w zależności od indywidualnych kodów genetycznych.
W swojej książce dr D'Adamo prosi o zrobienie trzech rzeczy: " ... porozmawiaj najpierw ze swoim lekarzem, dowiedz się, jaką masz grupę krwi, jeśli jeszcze tego nie wiesz, i wypróbuj dietę dla swojej grupy krwi przez co najmniej dwa tygodnie". Informacje dotyczące diety dr D'Adamo oparte są na jego książce "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi".

Szczegóły u źródła: Dr Peter J.D'Adamo i Catherine Whitney: "Jedz zgodnie ze swoją grupą krwi" - Warszawa 1998

Charakterystykę poszczególnych grup krwi, ich mocne i słabe strony, na co zwrócić uwagę znajdziesz w opisie poszczególnej grupy krwi:

Grupa krwi Grupa krwi AGrupa krwi Grupa krwi

 

Grupa krwi:

rzeczywista rewolucja ewolucji


Krew sama w sobie jest życiem. Jest siłą, źródłem mocy i tajemnicy urodzin, koszmarów choroby, wojny i gwałtownej śmierci. Całe cywili­zacje zostały zbudowane na więzach krwi. Plemiona, klany i monar­chie zależą od nich. Nie możemy istnieć bez krwi, dosłownie i w prze­nośni.

Krew jest magiczna. Krew jest mistyczna. Krew jest alchemiczna. Przejawia się w całej historii człowieka jako głęboki symbol religijny i kulturalny. Starożytni mieszali ją i pili, aby podkreślić jedność i przyna­leżność do grupy. Od najdawniejszych czasów łowcy odprawiali rytuały - aby ułagodzić duchy zwierząt, które zabili - przez składanie ofiary z krwi zwierzęcej i rozsmarowywanie jej na twarzach i ciałach. Krew jagnięcia była umieszczana jako znak na domostwach Żydów będą­cych w niewoli w Egipcie, żeby anioł śmierci je omijał. Mówi się, że Mojżesz zamienił wody Egiptu w krew, aby uwolnić swoich ludzi. Sym­boliczna krew Jezusa Chrystusa jest od prawie dwóch tysięcy lat przed­miotem najświętszego obrządku u chrześcijan.

Krew prowokuje tak bogate i święte wyobrażenia, ponieważ w isto­cie jest tak nadzwyczajna. Nie tylko zapewnia organizmowi dostawę pożywienia i wzmacnia system obronny, ale stanowi klucz do badania dziejów człowieka, szkło powiększające, przez które możemy wyśle­dzić nikłe ślady naszej podróży przez tysiąclecia.

W ciągu ostatnich czterdziestu lat nauczyliśmy się stosować mar­kery biologiczne, takie jak grupa krwi, do stworzenia mapy przemiesz­czeń i grupowania się naszych przodków. Przez poznanie sposobu, w jaki ci pierwsi ludzie adaptowali się do wyzwań stawianych im przez ciągłe zmiany klimatu, coraz nowe zarazki i inne rodzaje pożywienia, czerpiemy wiedzę o nas samych. Zmiany klimatu i dostępnej żywności wytworzyły nowe grupy krwi. Grupa krwi jest nierozerwalnym łańcu­chem, który nas wiąże ze sobą.

Różnice w grupie krwi odzwierciedlają zdolność człowieka do przy­stosowania się

do różnych wyzwań środowiskowych. W większości te wyzwania wywarły wpływ na systemy trawienny i immunologiczny; zje­dzenie kawałka zepsutego mięsa mogłoby nas zabić; skaleczenie lub zadrapanie mogłoby się rozwinąć w śmiertelną infekcję. A jednak ludz­kość przeżyła. Ta historia przeżycia jest nierozłącznie związana z na­szymi systemami trawiennym i odpornościowym. To są właśnie obsza­ry, w których znaleziono największe różnice między grupami krwi.

Historia człowieka


 Historia ludzkości jest historią przetrwania. Dokładniej - jest to hi­storia tego, gdzie ludzie żyli i co tam mogli jeść. Historia o znajdywaniu pożywienia i przemieszczania się w celu jego znalezienia. Nie wiemy na pewno, kiedy zaczęła się ewolucja człowieka. Neandertalczycy, pierw­si humanoidzi, których za takich uznajemy, zapewne rozwinęli się 500 tysięcy lat temu, a być może jeszcze wcześniej.

Wiemy jednak, że prehistoria człowieka zaczęła się w Afryce, od rozwoju człowieka z istot człekopodobnych. Początkowo życie człowie­ka było krótkie, okropne i brutalne. Ludzie umierali z tysiąca różnych powodów: przypadkowych infekcji, pasożytów, ataków zwierząt, zła­mań kończyn, rodzenia dzieci, i to umierali młodo.

Pierwsi ludzie musieli przeżywać straszne katusze, walcząc o swój byt w tym dzikim środowisku. Ich zęby były krótkie i tępe, źle przystoso­wane do ataku. W przeciwieństwie do większości tych, z którymi współ­zawodniczyli w łańcuchu pokarmowym, nie mieli specjalnych zdolno­ści, jeśli chodzi o szybkość, siłę i zręczność. Początkowo główną zaletą ludzi była wrodzona przebiegłość, która później przerodziła się w my­ślenie.

Neandertalczycy prawdopodobnie spożywali surowe pokarmy, zło­żone z dzikich roślin, larw i resztek padliny. Byli oni bardziej ofiarami niż drapieżnikami, zwłaszcza gdy dochodziło do infekcji i schorzeń paso­żytniczych. (Wiele z pasożytów, robaków, przywr i mikroorganizmów powodujących infekcję, a żyjących w Afryce, nie stymuluje systemu immunologicznego do wytwarzania specyficznych antyciał, prawdopo­dobnie

dlatego, że ludzie z wczesną grupą krwi O mieli już ochronę w postaci wrodzonych przeciwciał).

Ludzie przemieszczając się musieli w nowych warunkach przy­stosować się do innego pożywienia. Nowa dieta powodowała zmiany w przewodzie pokarmowym i w systemie odpornościowym, tak by czło­wiek mógł przede wszystkim przetrwać, a później rozkwitnąć w danym środowisku.
Te zmiany znalazły swoje odzwierciedlenie w rozwoju grup krwi, które - jak się wydaje - pojawiły się w przełomowych chwilach rozwoju człowieka takich jak:

  • Wzniesienie się ludzi na szczyt łańcucha pokarmowego (ewo­lucja grupy krwi O do jej najpełniejszego wyrazu).
  • Zmiana roli z myśliwego - zbieracza, przejście na bardziej osiadły, rolniczy styl życia (pojawienie się grupy krwi A).
  • Zlewanie się i migracja ras z Afryki do Europy, Azji Ameryk (rozwój grupy krwi B).
  • Współczesne wymieszanie się zasadniczo odmiennych grup (pojawienie się grupy krwi AB).

Każda grupa krwi zawiera przekaz genetyczny mówiący o odży­wianiu i zachowaniach naszych przodków. Wprawdzie przebyliśmy długą drogę od wczesnej historii, ale wiele z dawnych cech wciąż wpływa na nas. Znajomość tych predyspozycji pomaga nam zrozumieć logikę dopasowania odżywiania do grup krwi.


 

 
SKLEP CALIVITA - Natura Online | GRZYBICA | GRONKOWIEC | OCZYSZCZANIE ORGANIZMU | suplementy
Strona została opracowana na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Materiały umieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny w żadnym przypadku nie zastąpią porady lekarza. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej. Oferowane suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty CaliVita należą do suplementów diety, które uzupełniają normalną dietę. Powinno się dokładnie przeczytać informacje umieszczoną na polskiej etykiecie produktu, a w przypadkach pytań zasięgnąć opinii specjalisty.