"Mikroskładniki pokarmowe": witaminy i składniki mineralne Email

WITAMINY l SKŁADNIKI MINERALNE


Podobnie jak woda, węglowodany, białko i tłusz­cze, witaminy i składniki mineralne są niezbędne do życia. Dlatego uważa się je za składniki pokar­mowe i często nazywa „mikroskładnikami pokar­mowymi" po prostu dlatego, że są potrzebne w sto­sunkowo niewielkich ilościach w porównaniu z czterema podstawowymi składnikami pokarmo­wymi.

ROLA WITAMIN


Witaminy mają dla życia istotne znaczenie. Regu­lując metabolizm oraz wspierając procesy bioche­miczne uwalniające energię z trawionego jedzenia, przyczyniają się do dobrego stanu zdrowia człowie­ka. Są one uważane za mikroskładniki odżywcze, ponieważ organizm potrzebuje ich w stosunkowo malej ilości w porównaniu z innymi związkami odżywczymi takimi jak węglowodany, białka, tłusz­cze czy woda.

Enzymy są istotnymi substancjami chemicznymi, stanowiącymi podstawę funkcji ludzkiego ciała. Są one katalizatorami (aktywatorami) w reakcjach che­micznych, które nieprzerwanie przebiegają w na­szym organizmie. Witaminy współdziałają z enzy­mami jako koenzymy, umożliwiając tym samym przeprowadzenie wszystkich tych reakcji wewnątrz ciała ludzkiego, na które wywierają wpływ.

Wśród witamin wyróżniamy witaminy rozpusz­czalne w wodzie i witaminy rozpuszczalne w tłusz­czach. Witaminy rozpuszczalne w wodzie muszą być dostarczane do organizmu codziennie, ponieważ nie mogą być magazynowane i są wydalane w ciągu jed­nego do czterech dni. Do witamin tych należą wita­mina C i witaminy z rodzaju B complex. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach mogą być przechowy­wane przez dłuższy czas w tkance tłuszczowej orga­nizmu i w wątrobie. Do witamin tych należą wita­miny A, D, E i K. Obie grupy witamin są absolutnie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania orga­nizmu.

ROLA  SKŁADNIKÓW MINERALNYCH


Prawidłowe funkcjonowanie i budowa każdej żywej komórki zależy od składników mineralnych. Składniki mineralne są elementem płynów ustrojowych, uczestniczą w powstawaniu krwi i kości, utrzymują prawidłowe funkcjonowanie nerwów oraz regulują napięcia mięśni w tym mięśni systemu sercowo-naczyniowego. Podobnie jak witaminy, składniki mineralne jako koenzymy umożliwiają organizmowi spełnianie jego funkcji, np. produkcję energii, wzrost, gojenie ran. Ponieważ aktywacja wszystkich enzymów wymaga składników mineralnych, dlatego są one istotne dla prawidłowej utylizacji witamin i innych czynników odżywczych.

Organizm ludzki - jak wszystkie organizmy naturalne - musi utrzymywać prawidłową równowagę chemiczną. Równowaga ta zależy od poziomu różnych składników mineralnych w organizmie, a szczególnie od proporcji między poszczególnymi składnikami mineralnymi. Poziom każdego składnika mineralnego w organizmie ma wpływ na wszystkie inne, więc jeżeli jeden z nich jest wytrącony ze stanu równowagi wywiera to wówczas wpływ na wszystkie poziomy składników mineralnych. Jeżeli jego poziom nie zostanie wyrównany, może to prowadzić do choroby. Składniki mineralne są elementami naturalnie występującymi w glebie.


 
SKLEP CALIVITA - Natura Online | GRZYBICA | GRONKOWIEC | OCZYSZCZANIE ORGANIZMU | suplementy
Strona została opracowana na podstawie fachowego piśmiennictwa, doświadczeń i opinii klientów oraz specjalistów. Materiały umieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny w żadnym przypadku nie zastąpią porady lekarza. Żadne oświadczenie, stwierdzenie, opinia lub informacja odnosząca się do któregokolwiek suplementu diety nie mogą zastępować porady lekarskiej. Oferowane suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Produkty CaliVita należą do suplementów diety, które uzupełniają normalną dietę. Powinno się dokładnie przeczytać informacje umieszczoną na polskiej etykiecie produktu, a w przypadkach pytań zasięgnąć opinii specjalisty.